نقشه راه موفقیت در کنکور

نقشه راه موفقیت در کنکور موفقیت در کنکور نیازمند دو بال است: بال اول دانش علمی و بال دوم به طور کلی توانایی کنترل بر ذهن و تمامی مسیر های فکری و عصبی است که خود این مسیر تعیین کننده سایر ملاک ها مانند محیط یادگیری، هدف گذاری، انگیزش، برنامه ریزی و… است. بال دوم …

نقشه راه موفقیت در کنکور ادامه مطلب »